Skip navigationen

Affaldsplan, regler og regulativer

Her kan du læse om de forskellige regler og regulativer indenfor de forskellige affaldsområder. Du finder også Dragør Kommunes affaldsplan.

Regulativer

Affaldsplan for Dragør Kommune 2015-2018

Dragør Kommune har udarbejdet affaldsplan for affald produceret i Dragør Kommune.

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele

Dragør vil med affaldsplanen arbejde for at målsætningen om 50 % genanvendelse af udvalgte fraktioner i husholdningsaffaldet genanvendes i 2022.

Du kan læse mere om hvilke initiativer og tiltag, som Dragør Kommune forventer at implementere den kommende planperiode i planen.

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en sikker mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.