Skip navigationen

Sne og dagrenovation

Når vintervejret er over os, kan der være brug for at tænke og handle anderledes, end vi plejer. Det gælder især, når der falder meget sne. I de tilfælde kan det være forbundet med risiko for arbejdsulykker at indsamle dagrenovation.

Derfor skal du være opmærksom på, at dagrenovationen skal kunne afhentes forsvarligt – også når der er sne i gaderne.

Forsvarlig afhentning af dagrenovation

Forsvarlig afhentning kræver:

 1. At sne er fjernet på og omkring skraldestav eller affaldsbeholder
 2. At der er fri passage. Det vil sige, at sneen fjernet fra vejbane (skraldebil) til skraldestativ eller affaldsbeholderen.

Entreprenøren besigtiger og vurderer løbende om, det er forsvarligt at hente dagrenovationen.

Særligt udfordrede områder

Det gælder følgende adresser:

 • Bylaugsvænget
 • Køjevænget
 • Maglebytorv
 • Thimandsvænget
 • Ålegårdsvænget
 • Hele indre Dragør gamle by

Hvad skal du gøre?

Bor du på en af disse adresser skal du sørge for at stille din dagrenovation på udvalgte opsamlingssteder. Se de røde markeringer på kortene nedenfor.

Senest kl. 7.00 på din tømmedage skal din affaldssæk eller affaldsbeholder sættes ud.

Husk at hente din tømte affaldsbeholder igen eller tage én ny affaldspose i bytte for din afhentede pose. Entreprenøren efterlader nye poser på opsamlingsstedet. Tag kun én pose, da der kun lægges det samme antal poser der er afhentet.  

Og husk at placere affaldsposen og -beholdere hensigtsmæssigt af hensyn til fodgænger og forbipasserende.

Opsamlingssteder (kortforklaring)

Se på kortet over Dragør Nord, hvor de udvalgte opsamlingssteder er: 

 • Køjevænget – på begge sider af vejen (rød prik nr. 1, 2 og 3)
 • Thimandsvænget – på begge sider af vejen (rød prik nr. 4 til 9)
 • Ålegårdsvænget – på begge sider af vejen (rød prik nr. 10-13)
 • Bylaugsvænget – på begge sider af vejen (rød prik nr. 14-17)
 • Maglebytorv (rød prik 18-21)

Se på kortet over Dragør gamle by, hvor de udvalgte opsamlingssteder er: 

 • Ved biografen Toldergade/Jan Timanns Plads (rød prik nr. 1)
 • Kongevejen på Badstuevælen bag Mindestenen (rød prik nr. 2)
 • Vestgrønningen ved udgangen fra Strandgade (rød prik nr. 3)
 • Ved udgangen fra Von Ostens Gade (rød prik nr. 4)
 • Ved udgangen fra Chr. Mølstedsgade (rød prik nr. 5)
 • Ved udgangen fra Bymandsgade (rød prik nr. 6)
 • Ved udgangen fra Sønderstræde (rød prik nr. 7)
 • Ved udgangen fra Fogdens Plads (rød prik nr. 8)
 • Ved udgangen fra Zytfensgade (rød prik nr. 9)
 • Strandlinien, ved gavlen op til museet (rød prik nr.10)

 

Kontakt

Plan og Teknik - sekretariat

Du kan sende en sikker mail til Plan og Teknik - sekretariatet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.