Skip navigationen

Bekymring for børns og unges trivsel og udvikling - underretning om mistrivsel

Du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns/ungs udvikling og sundhed eller tænker, at barnet/den unge kan have brug for støtte.

Underretning om mistrivsel - børn/unge

En underretning kan både være mundtlig, skriftlig og digital. Du kan udskrive og udfylde en blanket eller indsende den digitalt.

Den Sociale Døgnvagt

Hvis du har et akut problem, der vedrører børn og unge uden for rådhusets åbningstid, så kan du kontakte Københavns Politi. Politiet guider dig videre til Den Sociale Døgnvagt.

Kontakt

Københavns Politi
33 14 14 48

Handleguide - fra bekymring til handling

Her kan du se, hvordan medarbejdere og ledere skal handle, når et barn eller ungs trivsel og udvikling vækker bekymring.

Handleguide - fra bekymring til handling 2018 (pdf, åbner i nyt vindue)

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.