Skip navigationen

By- og bygningsbevaring

Dragør er især kendt for sine bevaringsområder Dragør gamle bydel og havneområdet, samt Store Magleby landsby.

Dragør gamle bydel

Den velbevarede Dragør gamle bydel er karakteristisk ved sin helt særlige byplan og en enkel og ensartet byggeskik.

Bevaringsindsatsen har som formål at sikre det historiske bymiljø og den lokale byggeskik ”fra helhed til detalje”, samtidig med, at byen og dens huse fortsat kan udgøre rammen om et moderne byliv.

St. Magleby

St. Magleby landsby har bevaret sin placering i det åbne land og sin landsbykarakter med hensyn til bygninger og grønne træk.

Bevaringsarbejdet har som formål at sikre disse træk, samtidig med at landsbyen fortsat kan rumme såvel boliger, de oprindelige jordbrugserhverv og andre serviceerhverv.

Bevaringsplaner og vejledning

Husejere, -lejere og andre interesserede kan få følgende bevaringsplaner udleveret

  • Lokalplan 25 for Dragør gamle bydel
  • Lokalplan 42 for St. Magleby landsby
  • Lokalplan 3 for Kongevejsområdet
  • Byplanvedtægt 9 for Dragør gamle havn

Mål for bevaringsarbejdet

Mål og retningslinjer for bevaringsarbejdet kan ses i Kommuneplan 2009, under ”Bevaring og kulturarv”.

Plan og Tekniks planafdeling hjælper med rådgivning i spørgsmål om byggearbejder i bevaringsområderne, og gerne ved dialog før projektet er udarbejdet.

 

Bevaringsinstanser og initiativer

I kommunen findes 2 bevaringsinstanser, der er rådgivende overfor Dragør Kommune i bevaringsspørgsmål, og samtidig fondsbestyrelse, der kan give tilskud til bevarende bygningsarbejder mv.:

Dragør Bevaringsnævn

Dragør Bevaringsnævn, som er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. med tilknytning til bevaringsarbejdet for Dragør gamle bydel, havneområdet samt øvrig byzone.
Formand: Martin Hans Borg

St. Magleby Bevaringsfond

Store Magleby Bevaringsfond, som er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. samt ejere af ejendomme i St. Magleby, har St. Magleby landsby og øvrig landzone som sit virksomhedsområde.
Formand: Frits Dirchsen, Sdr. Kinkelgade 29, 2791 Dragør

Tilladelser til bygningsændringer på fredede bygninger

Tilladelser til enhver form for bygningsændringer på fredede bygninger skal søges hos Slots- og Kulturstyrelsen, H. C. Andersens Boulevard 2, 1553 København V, tlf. 33 95 42 00, post@slks.dk

Dragør Bevaringslager

Dragør Bevaringslager indsamler, opbevarer og formidler bevaringsværdige bygningsdele og -materialer til genanvendelse i lokalområdet.
Henvendelse kan ske til Beboerforeningen for Dragør gamle bydel v/Niels Andersen, mobil: 2076 8842 eller Hans Krebs Ovesen, mobil: 2271 6650.

Trætjære

Trætjære til behandling af bræddebeklædninger og bindingsværk mv. kan efter aftale afhentes på Dragør Bevaringslager.

Dragør Bevaringslager

Dragør Bevaringslager, som har til huse på Amagermuseets ejendom ”Fadersminde”, Ndr. Kinkelgade 16, indsamler og opbevarer bevaringsværdige bygningsdele og –materialer til genanvendelse. Henvendelse kan ske til Beboerforeningen for Dragør gamle bydel v/Niels Andersen, mobil: 2076 8842 

Kalk og facadebehandling

Kalk i bedste kvalitet til facadebehandling af bevaringsværdig bebyggelse og anden traditionel bebyggelse, kan købes for 400,00 kr. for 25 kg, gul okker kan ligeledes købes for 75,00 kr. for ½ kg. hos kommunens Vej- og Gartnerafdeling, Ndr. Dragørvej 160, tlf. 32 89 15 80. 

Kalkvejledning er påtrykt kalkspanden og i øvrigt beskrevet i Lokalplan 25.
Den særlige lyse "Dragørgule" farve opnås ved tilsætning af pigmentet "gul okker".

Kontakt

Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat:

Ansøgninger om fondstilskud til byggearbejder og renoveringer mv., der sikrer eller forbedrer bygningernes bevaringsværdi, kan sendes til Bevaringsnævnets og Bevaringsfondens sekretariat:

Telefon: 32 89 03 31

Du kan også sende en sikker mail til Plan og Teknik
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.