Skip navigationen

Lokalplaner og byplanvedtægter

Her har du mulighed for at hente en lokalplan eller en byplanvedtægt.

Oversigt over lokalplaner

Kort med lokalplaner

Klik på kortet
Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.