Skip navigationen

Ønsker du indflydelse på dit barns skole?

Som forælder har du mulighed for at få indflydelse og præge hverdagen for børn i Dragør Kommune. Skolebestyrelsen er et forum, hvor forældre kan få indflydelse på deres barns skole og samarbejde med ledelsen. Der er skolebestyrelser på alle kommunens skoler.

Mødeafholdelse

Hvad laver skolebestyrelsen? 

Skolebestyrelsen på de enkelte skoler har til opgave at fastsætte principper for skolens daglige liv indenfor de rammer, der er vedtaget af Kommunalbestyrelsen, herunder mål og rammer for skole/hjem samarbejdet, samarbejdet med lokalsamfundet, kultur, folkeoplysnings- idræts- og foreningsliv, samt kultur og ungdomsskole. 

Skolebestyrelsen består af:

  • 7 forældrerepræsentanter (valgt for fire år)
  • 2 medarbejderrepræsentanter
  • 2 elevrepræsentanter 
  • Skolens leder og dennes stedfortræder varetager skolebestyrelsens sekretærfunktioner og deltager i skolebestyrelsens møder uden stemmeret.

Skolebestyrelsen afholder en gang om året et møde for forældre, medarbejdere og elever, hvor en redegørelse for bestyrelsens arbejde i det forløbne år og dens planer for det kommende år fremlægges.

Du finder oplysninger om skolebestyrelsernes medlemmer og referater fra møder mm. her:

Dragør Skole

St. Magleby Skole

Nordstrandskolen

Valg til skolebestyrelse 

Reglerne for valg til skolebestyrelse er vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 26. oktober 2017 og kan læses her.  

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.