Skip navigationen

Skoleindskrivning

Alle børn skal som udgangspunkt begynde i skole i det kalenderår, hvor de fylder 6 år. Vi vil gerne byde dig og dit barn velkommen i Dragør Kommunes folkeskoler.

Skoleindskrivning til skoleåret 2022/2023

Skoleindskrivningen vil foregå fra 6.-12. december 2021.

 

 • Ofte stillede spørgsmål
 • Hvilken skole skal mit barn gå på?

  Vores skoledistrikter kan ændre sig hvert år efter behov. Det betyder, at skoledistrikterne kan tilpasses, så klasserne sammensættes optimalt i forhold til størrelse, hensyn til søskende og afstand til skole.

  Når indskrivningsprocessen er afsluttet i december, vurderer vi, om der er behov for ændringer. Behov for ændringer bliver udløst af, om børnene fordeler sig ligeligt på kommunens tre folkeskoler. Hvis dette ikke er tilfældet, bliver der behov for, at vi ændrer i skoledistrikterne. Eventuelle ændringer vil, efter behandling i Skoleudvalget, blive sendt i høring i skolebestyrelserne.

  Det betyder, at der efter indskrivningen kan ske ændringer i skoledistrikterne, og at nogle bopæle kommer til at høre til en anden distriktsskole, end den nuværende.

  Vi opfordrer derfor til, at man venter med at fortælle sit barn, hvilken skole, det skal gå på, til skolerne har sendt et velkomstbrev ud.

  Du kan se de nuværende skoledistrikter nederst på siden.

   

 • Indskrivning af børn i 0. klasse

  Indskrivning af børn i 0. klasse sker ud fra følgende kriterier i prioriteret rækkefølge:

  1. Søskendekriteriet, gældende for kommunens egne elever, idet der først indskrives elever, der i forvejen har søskende gående på skolen

  2. Ved skolestart i 0. klasse tilstræbes det, at den enkelte klasses klassekvotient ikke overstiger 24 elever

  3. Skoledistrikterne tilpasses, så der gives fortrinsret til den der bor tættest på

  4. Kommunens borgere går forud for andre

  5. Hvis der efter indskrivningen af elever fra skolens eget distrikt er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der - indtil der er 24 elever i klassen, indskrives elever fra andre distrikter i Dragør Kommune

  6. Afstandskriteriet, elever fra et andet skoledistrikt kan indskrives efter skolevejens længde, sådan at væsentlige forskelle i afstand mellem skole og bopæl og uden søskende på skolen giver fortrinsret til den nærmeste boende (her anvendes rutevejledning til fods via Google Maps)

  7. Hvis der efter optagelse af elever fra skolens eget distrikt og andre distrikter i Dragør Kommune er under 24 elever i den pågældende klasse, kan der – indtil der er 24 elever i klassen – optages elever fra andre kommuner

 • Frit skolevalg

  Der er frit skolevalg over kommunegrænserne, ligesom elever kan søge om optagelse på en anden skole i Dragør Kommune end distriktsskolen. Ønskerne vil blive imødekommet, hvis der er plads på den ønskede skole.

  Kommunalbestyrelsen har besluttet, at en skole ikke må optage elever fra andre skolers distrikter, når der i gennemsnit er 24 eller flere elever pr. klasse på det pågældende klassetrin. 

 • Skoleskift i løbet af skoleåret

  Vil en elev skifte skole, kan dette imødekommes, hvis der er under 22 elever på det pågældende klassetrin på den ønskede skole, eller at de involverede skoler vurderer, at det vil gavne elevens faglige og/eller sociale udvikling.

 • SFO

  Når du indskriver dit barn til skolestart, vil dit barn automatisk få tilbudt en plads i SFO. Du vil modtage et brev i eBoks. SFO’erne modtager folkeskolens nye 0. klasse fra 1. maj.

 • Tilflytter

  Er du tilflyttet kommunen og dit barn skal starte i skole, skal du kontakte folkeskolen i dit skoledistrikt.

 • Flytning til anden kommune

  Flytter du til en anden kommune, må dit barn gerne fortsætte sin skolegang på sin skole i Dragør.

 • Udmelding af skole og/eller SFO

  Vil du melde dit barn ud af skolen, skal du kontakte skolen. 

  Ønsker du at melde dit barn ud af SFO, skal det ske med en måneds varsling fra den 1. eller den 15. i måneden før på digital pladsanvisning.

Kontakt

Center for Børn, Skole og Kultur

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Børn, Skole og Kultur
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.