Skip navigationen

Søg om hjælpemidler og forbrugsgoder

Har du eller dit barn et handicap, kan du søge tilskud til hjælpemidler. Kommunen yder støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Kontakt

Du kan henvende dig telefonisk og få råd og vejledning samt eventuelt få tilsendt ansøgningsskema, hvis du er fritaget for digital post.

Al henvendelse om store hjælpemidler og nødkald rettes til terapeuterne på Tårnby Rådhus på tlf.nr. 32 47 18 94, telefontid mandag til torsdag 9-10. Henvendelser om små hjælpemidler (kropsbårne) kan rettes til tlf.nr. 32 47 11 95.

Bevilling af hjælpemidler indgår som led i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Selve håndteringen af genbrugshjælpemidler og boligtilpasning er fra 1. januar 2007 udliciteret til firmaet Zealand Care A/S.

Sagsbehandlingstider

Dragør Kommune følger Tårnby Kommunes serviceniveau for hjælpemiddelområdet.

Kontakt

Tårnby Kommune kropsbårne hjælpemidler

På fem områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 11 95

Kontakt

Tårnby Kommune store hjælpemidler

telefontid mandag til torsdag 9-10

På fem områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 18 94