Skip navigationen
icon-Omsorg-og-sundhed

Hjælp i hjemmet

Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, madlevering, plejebolig, handicapbolig, omsorgstandpleje eller skal søge om orlov til pasning af døende, skal du kontakte Visitationen