Skip navigationen

Sådan får du hjælp

Dragør Kommunes visitationsenhed visiterer til hjemmehjælp, plejeboliger, handicapboliger, madservice, omsorgstandpleje og pasning af døende.

Visitation

Hvis du har brug for hjælp til personlig pleje, praktisk bistand, madservice, plejebolig, handicapbolig, omsorgstandpleje eller skal søge om orlov til pasning af døende, skal du kontakte Visitationen.

Hvis du søger om hjælp til rengøring eller søger om en anden bolig, vil du få brev eller telefonisk besked med tid og dato for et visitationsbesøg i dit hjem.

Ved akut behov for personlig pleje, vil hjælpen blive iværksat med det samme, og der vil efterfølgende blive aflagt et visitationsbesøg i hjemmet. Ved akut opstået behov for hjælp til personlig pleje aften, nat, i weekender og på helligdage, kan du kontakte hjemmeplejens akuttelefon på 32 53 73 76.

Visitationen har genoptaget hjemmebesøg.

Visitationen har genoptaget hjemmebesøg, og er glade for igen at kunne komme ud til borgerne. Visitationen arbejder ud fra Sundhedsstyrelsen retningslinjer, med god håndhygiejne og afstand.

Hvis du afventer et besøg fra en visitator og er blevet sløj, bedes du melde afbud af hensyn til dig selv og andre.

Visitationen har kontaktes alle hverdage mellem kl. 8.15 – 10.00.

I weekenden og på helligdag henvises til hjemmeplejen.

Kontakt

Visitationen

Telefontid hverdage 8.15 - 10.00. 

I weekenden og på helligdage henvises til hjemmeplejens akuttelefon på 32 53 73 76.

Telefon: 32 89 02 02 eller 32 89 02 04 eller 32 89 02 05

Du kan også sende en mail til Visitationen
Visitationen@dragoer.dk