Skip navigationen

Pleje af døende i eget hjem

Under hjemmeplejen sorterer også pleje af døende i eget hjem. Ordningen er tænkt som et alternativ til sygehusophold.

Hvad har du ret til?

Du har ret til sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp som andre borgere med en varig lidelse.

Du kan få økonomisk hjælp til:

  • medicinudgifter gennem Lægemiddelstyrelsen
  • plejevederlag gives af kommunen til en nærtstående, som passer den terminale syge
  • plejevederlaget svarer til 1 1/2 gange dagpengesatsen, dog maksimalt hidtidig indkomst
  • plejevederlag skal søges i den kommune, hvor den syge skal passes
  • du kan få dækket egenudgifterne til sygeplejeartikler, proteindrik fysioterapi og lignende efter Servicelovens § 122

Kontakt

Vil du søge om ansættelse til pasning af nærtstående skal du kontakte Visitationen.

Lovgivning

Reglerne om pasning af nærtstående er beskrevet i § 118 i Serviceloven.

Reglerne om plejevederlag er beskrevet i § 119 i Serviceloven.

De aktuelle satser fremgår af den årlige vejledning.

Kontakt

Visitationen

Telefontid hverdage 8.15 - 10.00. 

I weekenden og på helligdage henvises til hjemmeplejens akuttelefon på 32 53 73 76.

Telefon: 32 89 02 02 eller 32 89 02 04 eller 32 89 02 05

Du kan også sende en mail til Visitationen
Visitationen@dragoer.dk