Skip navigationen

Kræft

Her kan du læse om: 'Trygt på vej til et sundere dig - kræft. Tilbuddet er til dig, der har kræft.

Hvorfor er 'Trygt på vej' godt for dig?

  • Du mindsker risikoen for at få følgesygdomme
  • Du mindsker risikoen for at blive indlagt
  • Du får en viden om hvordan du kan passe på dig selv
  • Du får opbakning til at komme et skridt videre imod en ændret livsstil eller et bestemt mål.

Hvordan er forløbet?

Forløbet består af samtaler, træning, undervisning og vejledning som varetages af fysioterapeuter, kostvejleder og sygeplejersker.

Træning og undervisning foregår 2 gange om ugen i dagtimerne. 

Du deltager på et hold sammen med andre borgere, der har en af følgende diagnoser: Type 2 diabetes, hjerte-kar sygdom eller KOL.

Hvad skal der til?

  • Du er over 18 år
  • Du er motiveret for at deltage i forløbet
  • Du har lyst til at komme et skridt videre imod en sundere livsstil
  • Du kan selv stå for transporten til og fra Wiedergården
  • Der ydes ikke tolkebistand til forløbet.

Tilmelding

Du henvises via egen læge eller hospitalet. Når vi modtager din henvisning, kontakter vi dig og aftaler tid til den første samtale. Tilmeldingen sker efter 'først til mølle'-princippet.

Tilbuddet er gratis.

Hvor foregår det?

Træning, undervisning og vejledning foregår på Sundhedscenteret, Wiedergården 2.

Hvornår starter det op?

Der er løbende optag på holdet.

Kontakt

Sundhedsfremme

Du kan sende en sikker mail til Sundhedsfremme
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.