Skip navigationen

Fartgrænser

I Dragør Kommune må du normalt højst køre 50 km/t. Vi har sat skilte op, hvis der gælder andre fartgrænser. Dragør kommune regnes for byzone med tættere bebyggelse.

Generel begrænsning på hastigheden

For Dragør Kommune gælder det, som for resten af Storkøbenhavn, at hvis der ikke er fastsat anden hastighed ved skilte, så er den generelle hastighedsbegrænsning 50 km/t.

"Tættere bebygget område"

Bemærk, at det er uden betydning, om området er bebygget eller ej, idet det er skiltene, der ved den såkaldte byzone-tavle ”tættere bebygget område” angiver, hvor færdselslovens regler for tættere bebygget område gælder.

Storkøbenhavn og Dragør

Hele Storkøbenhavn inklusiv Dragør er udlagt som tættere bebygget område, og det er tilkendegivet med områdetavle ved hver indkørsel i Storkøbenhavn.