Skip navigationen

Lokal trafiksanering

Herunder følger en kort ”trin for trin” guide, der beskriver fremgangsmåden fra idé til udførelse af trafiksaneringer, som sker på initiativ af beboer.

1. Trin – idé

Ønsket opstår blandt lokalvejens beboere, som spørger kommunen om vejen kan trafiksaneres. Beboerne udarbejder et forslag til trafiksaneringens udformning og pris.

2. Trin – vedtagelse

Forslaget indsendes til kommunen, som tager stilling til om trafiksaneringen kan gennemføres.

3. Trin – projekt

Grundejerne/beboerne får udarbejdet et endeligt projekt. Projektet skal godkendes af kommunen og politiet. Grundejerne/beboerne orienteres om evt. ændringer.

4. Trin – udførelse

Grundejerne/beboerne skal stille en bankgaranti som sikkerhed, inden arbejdet påbegyndes. Udførelsen forestås af grundejerne/beboerne, der også betaler anlægsudgifterne. Kommunen fører tilsyn med anlægsarbejderne.

5. Trin – drift

Drift og vedligeholdelse varetages og betales af Kommunen på offentlige veje og grundejerne/beboerne på private fællesveje.