Skip navigationen

Opbevaring af olie og kemikalier

Opbevaring af olier og kemikalier kan give anledning til forurening af jord og grundvand. Grundvandet under Dragør og opland anvendes til drikkevand.

Forurening af grundvand

En forurening af grundvandet kan ødelægge vandforsyningen. En oprydning efter en jord- og grundvandsforurening skal betales af forureneren. Den er ofte dyr og tidskrævende.

Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer

Dragør Kommunalbestyrelse har med baggrund i lovgivningen vedtaget en kommunal Forskrift for opbevaring af farligt affald og råvarer. Forskriften gælder både for råvarer og affald.

Godkendt af Dragør Kommune Driftsudvalg den 11. januar 1994.

Kontakt

Tårnby Kommune Miljø

På fem centrale områder har Dragør Kommune forpligtet sig til at indgå et forpligtende samarbejde med nabokommunen Tårnby. Samarbejdet betyder, at Tårnby kommune er myndighed på området og ansvarlig for sagsbehandlingen.

Telefon: 32 47 15 05