Skip navigationen

Referat

Torsdag den 1. juni 2017 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Allan Holst (A), Annette Nyvang (T), Asger Larsen (I), Birger Larsen (O), Jerrik Walløe (C), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Ole Svendsen (A), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Jens Passarge (T), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)

Erik Skovgaard (V) var indkaldt som stedfortræder for Jens Passage (T)

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag fra T - Dragør Kommunes behandling af sårbare familier (lukket)
  Sagsid.: 17/1372

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen Lukket den 01-06-2017

  Forslag fra C:

  At sagen sendes tilbage til udvalgsbehandling.

  For stemte:             11 (A+C+I+O+V)

  Imod stemte:           4 (T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Protokoltilføjelse:

  Liste T beklager, at et flertal ikke straks vil pålægge forvaltningen at svare borgerne på deres henvendelser og at efterleve Ankestyrelsens afgørelser.