Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. september 2020 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Eik Dahl Bidstrup (V), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole Hansen (A)
Afbud fra: Ann Harnek (T), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Jerrik Walløe (T) var indkaldt som stedfortræder for Kenneth Gøtterup (C).
Lars Kyrø (T) var indkaldt som stedfortræder for Peter Læssøe (T).
John Doktor (T) var indkaldt som stedfortræder for Ann Harnek (T).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt
  • 1
    Valg af forsikringsselskab m.v. (lukket)
    Sagsid.: 20/2848