Skip navigationen

Referat

Torsdag den 24. juni 2021 kl. 21:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Kommunalbestyrelsen Lukket
Medlemmer: Ann Harnek (T), Anne Funk (O), Annette Nyvang (T), Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Katrine Tholstrup (C), Kenneth Gøtterup (C), Kim Dupont (V), Lisbeth Dam Larsen (A), Morten Dreyer (O), Martin Wood Pedersen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Per Faldborg Olesen (V), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.

Ole Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
  • 1
    Retssagen om Nyby 8 (lukket)
    Sagsid.: 21/1289
  • 2
    Anke af dom, Øresunds Alle 67 (lukket)
    Sagsid.: 18/3070