Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 18. maj 2017 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Jerrik Walløe (C), Eik Dahl Bidstrup (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Svend Mathiasen (T)
Afbud fra: Allan Holst (A)
Bemærkninger: Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Forslag fra C - Natbusbetjening
  Sagsid.: 17/1148

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 18-05-2017

  Procedureforslag fra A:

  At sagen sendes til behandling i BEPU.

  For stemte:

  1 (A)

  Imod stemte:

  3 (C+O)

  Faldet.

  Forslag fra C:

  For stemte:

  5 (A+C+O+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:   2 (T)

  Godkendt.

  Ole K. Svendsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Allan Holst (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 20. april 2017 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Konservative foreslår, at Dragør kommune retter skriftlig henvendelse til Region Hovedstadens Regionsråd og oplyser om de udfordringer det giver mange Dragør borgere, bosiddende i Søvang, at Regionsrådet har ændret ruteføringen af den tidligere 81N og beder om, at der optages drøftelser med Dragør kommune om, hvordan det fremadrettet kan sikres at Søvang også har natbusbetjening.

  Motivation:

  I februar måned blev det lignende forslag fremsat og vedtaget i ØU. Her blev det besluttet at Borgmesteren på et møde med Regionsrådsformanden skulle drøfte sagen. Økonomiudvalget har i april måned fået en mundtlig orientering om dette, men grundet regelsættet om videreformidling af oplysninger fremsat på et udvalgsmøde, samt at der ikke fra dialogmødet mellem Borgmesteren og Regionsrådsformanden er udarbejdet notat, er det ikke muligt at orientere borgerne i Dragør om udfaldet af mødet, eller drøfte Regionsrådsformandens tilbagemeldinger offentligt. Derfor må sagen startes op på ny og denne gang med en skriftlig henvendelse.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 18. maj 2017