Skip navigationen

Referat

Mandag den 15. november 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om tiltag ved høj lokal COVID-19 smitte
  Sagsid.: 21/8956

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om de nye tiltag der iværksættes på baggrund af høj lokal COVID-19 smitte i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2021

  Til efterretning.

  Kenneth Gøtterup (C) og Ole Hansen (A) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Myndighederne har i dag meddelt, at incidensgrænserne for den såkaldte Tiltagsmodel for børne- og undervisningsområdet justeres, gældende fra mandag d. 15/11.

  De nye incidensgrænser går fra 1000 til 800 smittede pr. 100.000 indbyggere for sogne, og fra 500 til 400 pr. 100.000 indbyggere for kommuner.

  Tiltagsmodellen blev indført den 31. august. 2021 og betyder, at kommuner/sogne over disse grænser bør iværksætte en række tiltag jf. vedhæftede bilag. Med dagens udmelding ændres de konkrete tiltag ikke, det er alene incidensgrænserne, der ændres.

  Incidenstallet for Dragør Kommuner er i dag 438 og overstiger derved den nye incidensgrænser. Dragør Kommune er derfor omfattet af anbefalingerne for tiltag ved lokal høj smitte. Administrationen har dags dato været i dialog med Styrelsen for Patientsikkerhed omkring supplerende tiltag for Dragør Kommune. 

  Som det fremgår af bilaget opfordres kommunen til, at børn og medarbejdere kan efterleve anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen for forebyggelse og håndtering af smittespredning for COVID-19.

  På baggrund af dialogen med Styrelsen for Patientsikkerhed opfordres kommunen til, at tilrettelægge al undervisning og aktiviteter omkring skoler og dagtilbud med henblik på yderligere forebyggelse af smittespredning for COVID-19. Dette blandt andet ved at sektionsinddele børn og medarbejdere i stamklasser. Endvidere at aflevering og afhentning af børn foregår udendørs hvis muligt samt at medarbejdere og elever på skoleområdet tilbydes test for covid-19 to gange om ugen.

  Grundet dagens høje incidenstal i Dragør Kommune, har Administrationen igangsat en koordinering af opgaver således at anbefalingerne efterleves på skoler og dagtilbud fra tirsdag den 16. november 2021. Ovenstående tiltag gælder så længe Dragør Kommune figurerer på listen over kommuner hvor Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler særlige tiltag.

  Øvrige COVID-19 tiltag i Dragør Kommune

  Ud over overstående anbefalinger er der etableret følgende tilbud med henblik på forebyggelse og håndtering af COVID-19 smitte:

  • PCR-test i Hollænderhallen
  • Hurtig-test på Kirkevej
  • Medarbejderne på Ældreområdet tilbydes test for covid-19 to gange om ugen
  • Indførelse af Coronapas på Enggården for besøgende
  • Samarbejde med Tårnby Kommune om isolationsfaciliteter
  • Vaccination for COVID-19 i Daghjemmet på Enggården
  • Opfordring til vaccination for covid-19.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der kommunikeres via Dragør Kommunes Hjemmeside og skolens ledelse informerer forældrene.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 15. november 2021.

  Bilag

 • 2
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-11-2021

  Afholdelse af valgcafé blev drøftet.

  Kenneth Gøtterup (C) og Ole Hansen (A) var ikke til stede.