Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering om indmeldte R, D og A-skemaer
  Sagsid.: 21/8990

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, ”at det er muligt for udvalgsformænd og de enkelte partier inden for de næste 14 dage at komme med forslag til analyser til forvaltningen, der kan behandles i ØU den 19. april, og at fagudvalgene i maj måned godkender R, A og D skemaer”. Et overblik over de indmeldte forslag forlægges til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar vedtog kommunalbestyrelsen en proces og tidsplan for budget 2023. Til forskel fra budgetprocessen i tidligere år, bliver R-forslag i væsentligt omfang erstattet af budgetanalyser. Den 31. marts 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen 8 specifikke budgetanalyser. Desuden blev det besluttet, ”at det er muligt for udvalgsformænd og de enkelte partier inden for de næste 14 dage at komme med forslag til analyser til forvaltningen, der kan behandles i ØU den 19. april, og at fagudvalgene i maj måned godkender R, A og D skemaer”. I vedlagte bilag gives et overblik over de indmeldte forslag til orientering inkl. en kort kommentering af, hvordan ønskerne bearbejdes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Bilag