Skip navigationen
icon-Kommunalbestyrelsen

Kommunalbestyrelse

Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune består af 15 medlemmer. Kommunalbestyrelsens sammensætning og konstituering i valgperioden 1.1.2018 – 31.12.2021 kan ses nedenfor.