Skip navigationen

Erhvervs- og Turismestrategi

Liv i Dragør – Erhvervs- og Turismestrategi 2016-2020

Dragør er både tæt på og langt væk

Dragør er både tæt på og langt væk. Kun tolv kilometer fra Rådhuspladsen i København, og alligevel en vis rejsetid væk; midt i hovedstaden og ved lufthavnen, og alligevel ”på landet”.

Dragør er først og fremmest et godt sted at bo og leve. Selv om bosætning har været vores primære fokus, er her én virksomhed per hver ti borgere, og byen besøges hvert år af et anseeligt antal turister. Byens gode rammer tiltrækker både turisme og erhverv – men vilkårene for begge dele kan bedres væsentligt. Det skal være lettere at være virksomhed i kommunen, og turismen skal bidrage med en højere omsætning i byens butikker og øvrige virksomheder. Det understøtter et varieret udbud af service og handel, også til gavn for borgerne.

Strategien er den første af sin art i Dragør. Af denne årsag er der en række meget basale forhold, som strategien vil tage op. Sideløbende hermed er det et vigtigt indsatsområde at definere en målsætning for en mere langsigtet udvikling.

Sådan taler vi sammen

Denne strategi er vedtaget af både Dragør Erhverv, Dragør Turistråd og Dragør Kommune. I Dragør løftes indsatsen i flok, og det kræver en god og smidig kommunikation.

Dragør Kommune lancerer i 2016 en komplet ny hjemmeside. Her får erhvervslivet sin egen indgang, således at sagsbehandling, tilladelser, adgang til rådgivnings- og vækstforløb og partnerskaber mellem kommunen og erhvervet kan ske hurtigt og grundigt. Via erhvervs-mailen og hjemmesiden vil virksomheden hurtigt blive ledt til den relevante medarbejder.
Turisterne ledes via visitdragoer.dk, hvor alle relevante informationer er tilgængelige, herunder også salgsorienterede tilbud fra virksomhederne.

Dragør Kommune deltager fast i bestyrelsesmøder hos Dragør Erhverv, og mødes på månedlig basis med såvel Dragør Turistråd som Dragør Erhverv. Alle prioriterer at finde fælles løsninger og arbejde med et fælles fokus.

Det vil vi gøre for vores virksomheder

Virksomheder i Dragør kan forvente en smidig og effektiv adgang til det offentlige system. Dragør Kommune kan bidrage med basal erhvervsservice ved opstart af virksomhed, mens Dragør Erhverv sikrer et bredt netværk på tværs, laver inspirationsarrangementer og samarbejder om eventudvikling.

Dragør Kommune har overblikket over kompetenceudviklingstilbud i offentligt regi, og videresender relevante virksomheder til de aktører og forløb, som giver mening for Dragørs virksomheder. I Dragør prioriterer vi sparring og erfaring med virksomhedsdrift højt, og sunde bundlinjer og velforankrede lokale virksomheder står over vækstforløb.

Særligt gode vilkår er der for virksomheder inden for håndværk, handel, turisme, viden og kommunikation.

Dragør vil især forbedre sit erhvervsklima på parametre som kompetent og hurtig sagsbehandling, dialog mellem erhvervsliv og kommune, kommunens formidling af væsentlig information til virksomhederne, kommunale afgifter og gebyrer, og kommunens overholdelse af betalingsfrister. Vores fokus er at gøre noget ved det, som er inden for vores handlerum, og at skabe erhvervsudvikling inden for de rammer, der eksisterer i Dragør.

Vi ønsker, at den begrænsede plads, som der er i Dragør bruges så optimalt som muligt. Vi vil levere gode forhold for de små virksomheder og liberalt erhverv, der er lokalt forankrede og opstartede.

Det fokuserer vi på

I Dragør kan den større virksomhed leje sig ind på A.P. Møllers Allé, mens mindre virksomheder har muligheder for enten at arbejde hjemmefra, sigte mod havnen eller evt. placere sig i erhvervsområdet ved Møllevej i Store Magleby og i mindre omfang på Søndre Tangvej. Pladsen er i kommunen er trang, men bør udnyttes bedst muligt.

Sideløbende med erhvervsstrategien udvikles havnen, A.P. Møllers Allé søges udvidet, og dialogen med den store nabo, Københavns Lufthavn, intensiveres. Desuden arbejdes der intensivt med at forbedre den offentlige transport.

Dragør er en attraktion


Dragør er et oplagt besøgsmål for gæster, som sover i hovedstadsområdet – hvad enten det drejer sig om lokale eller turister.

Der er allerede i dag mange besøgende i Dragør, og de tiltrækkes af arkitekturen, historien, kulturen og naturen. Virksomhederne i Dragør kan få langt mere glæde af disse gæster, og derfor er det et primært fokus at øge døgnforbruget.

Dragør vil satse på en øget og mere fokuseret markedsføring, som skal ske i samarbejde mellem kommune og virksomheder. Vejvisning, serviceniveau og produktudvalg skal forbedres, og Dragør skal være et naturligt valg for en dagstur.

Dertil kommer, at Dragør vil søge øget samarbejde med nationale og regionale organisationer, virksomheder i nabokommunerne og transportører (som f.eks. cruise- og busoperatører) i hovedstadsområdet.

Dragørs attraktivitet skal først og fremmest understøttes af et øget antal aktiviteter, og eksisterende events vil blive styrket og nye udviklet. Gæsten skal vide, at der ud over de smukke rammer også findes noget at foretage sig og opleve.

Hvem gør hvad?

Denne strategi bæres af tre aktører; Dragør Turistråd, som sikrer den gode gæsteservice, guider, turistbureaudrift og opbakning hos borgere og frivillige; Dragør Erhverv, som samler virksomhederne i Dragør, og sikrer virksomhedernes interesser og tilstedeværelse og Dragør Kommune, som koordinerer den samlede indsats, overvåger udviklingen, varetager netværk ud af kommunen, styrker rammerne og er et servicecenter for aktørerne i kommunen.

Kontakt

Center for Plan, Teknik og Erhverv

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Plan, Teknik og Erhverv
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.