Skip navigationen

Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af bl.a. kommunens tilbud på 0-6 års området, skoleområdet samt visse kulturelle opgaver.

Udvalget varetager desuden den umiddelbare forvaltning af bl.a. 

 • Folkeskolen og SFO
 • Specialundervisning og PPR
 • Fritidsklubber
 • Ungdomsskolen
 • Det specialiserede børneområde
 • Bibliotekerne
 • Idrætsområdet
 • Voksenundervisning
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Musik- og kulturskole
 • Dagtilbud m.v.
 • Fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • Biblioteksvæsen
 • Museum-, teater- og biografforhold (andre kulturelle aktiviteter)
 • Tilskud til foreninger
 • Turisme

Udvalgets sammensætning i valgperioden 1.1.2022 – 31.12.2025:

 • Lisbeth Dam Larsen (A)

  Formand
  Batterivej 7
  2791 Dragør
  Tlf. 23 37 81 59
  E-mail lisbethla@dragoer.dk
 • Mia Tang (C)

  Poppelvej 57
  2791 Dragør
  Tlf. 20 55 61 71
  E-mail miat@dragoer.dk
 • Theis Guldbech (C)

  Peter Petersens Alle 19
  2791 Dragør
  Tlf. 51 19 84 66
  E-mail theisg@dragoer.dk
 • Trine Søe (C)

  Køjevænget 46
  2791 Dragør
  Tlf. 51 22 34 65
  E-mail trinesoe@dragoer.dk
 • Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V)

  Strandbakken 22
  2791 Dragør
  Tlf. 51 21 52 78
  E-mail henrikkn@dragoer.dk
 • Ann Harnek (T)

  Søndre Røsevej 24
  2791 Dragør
  Tlf. 26 28 60 22
  E-mail annh@dragoer.dk
 • Annette Nyvang (T)

  D B Dirchsens Alle 109
  2791 Dragør
  Tlf. 28 25 92 82
  E-mail annetteny@dragoer.dk

Databeskyttelse

Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails. 

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.