Skip navigationen

Dragør Bevaringsnævn

Dragør Bevaringsnævn, er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. med tilknytning til bevaringsarbejdet for Dragør gamle bydel, havneområdet samt øvrig byzone.

Formand: Martin Hans Borg, udpeget af Dragør Museumsforening

Næstformand: Axel Bendtsen, udpeget af Beboerforeningen for Dragør gamle by

Jan Neuman Petersen, udpeget af Danmarks Naturfredningsforening

Theis Bacher Møller, udpeget af Amagermuseets Venner

Christian Aagaard, museumsinspektør, Museum Amager

Henning Sørensen, lokalarkivar, Historisk Arkiv Dragør

Martin Wood Petersen, kommunalbestyrelsen (C)

Lisbeth Dam Larsen, kommunalbestyrelsen (A)

Peter Læssøe, kommunalbestyrelsen (T)

Lone Van Deurs, udpeget af Dragør Bevaringsnævn

Ebbe Kyrø, udpeget af Dragør Bevaringsnævn

Sekretær: Mikala Kloppenborg, byplanlægger, Dragør Kommune