Skip navigationen

Handicaprådet

Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Her kan du læse om håndicaprådets arbejde, medlemmer og møder

Rådets opgaver

Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

Rådets medlemmer

Rådet består af otte medlemmer, hvoraf fire medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og fire medlemmer repræsenterer kommunen. 

 • Formand Jeanet Barth

  repræsenterer Gigtforeningen
 • Tonny Bengtsson

  repræsenterer Dansk Handicap Forbund
 • Britt Helen Krogh

  repræsenterer Dansk Handicap Forbund
 • Stig Neuman Petersen

  repræsenterer Dansk Handicap Forbund
 • Nicolaj Bertel Riber (A)

  1. viceborgmester
  Krudttårnsvej 165, 1. th.
  2791 Dragør
  Tlf. 23 35 24 65
  E-mail nicolajr@dragoer.dk
 • Helle Barth (V)

  2. viceborgmester
  D. B. Dirchsens Alle 46
  2791 Dragør
  Tlf. 30 10 10 76
  E-mail helleb@dragoer.dk
 • Henrik Aagaard

  repræsenterer Dragør Kommune
  Tlf. 32 89 03 12
  E-mail henrika@dragoer.dk
 • Asger Villemoes Nielsen

  Direktør
  Referencedirektør for Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, Center for Børn, Skole og Kultur samt Center for Politik, Service og Social (afdelingerne Borgerservice samt Ydelses- og Socialservice), It og Support samt Digitaliseringsteamet
 • Birgit Bengtsson

  repræsenterer Dansk Handicap Forbund. Stedfortræder for Jeanet Barth
 • Winnie Walløe

  repræsenterer Høreforeningen. Stedfortræder for Britt Helen Krogh

Databeskyttelse

Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails. 

Kontakt

Handicaprådet

Dragør Kommunes Handicapråd,
Kirkevej 7, 2791 Dragør

Du kan sende en sikker mail til Handicaprådet
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.