Skip navigationen

St. Magleby Bevaringsfond

Store Magleby Bevaringsfond, er sammensat af repræsentanter for Kommunalbestyrelsen og foreninger mv. samt ejere af ejendomme i St. Magleby, har St. Magleby landsby og øvrig landzone som sit virksomhedsområde.

Formand:

Frits Dirchsen, Sdr. Kinkelgade 29, 2791 Dragør