Skip navigationen

Parallelkonkurrence pr. marts 2020

Tre tværfaglige rådgiverhold skal hver især komme med deres bud på udviklingen af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. Det skal de gennem en såkaldt parallelkonkurrence, som begynder den 12. marts 2020. Parallelkonkurrencen løber frem til uge 9 i 2021, hvor en vinder forventes offentliggjort. Men inden forventes de tre forslag udstillet 6.-11. november 2020. Konkurrenceforløbet er blevet forlænget på grund af coronakrisen og forsamlingsforbuddet. Der tages fortsat forbehold for ændringer.

De tre rådgiverhold

Som et resultat af en prækvalifikation har Dragør Kommunalbestyrelse godkendt de tre rådgiverhold, som hver især skal komme med deres bud på udvikling af Dragør Kommune som en klimarobust kystkommune. De tre rådgiverhold er:

  • Arkitema K/S og COWI A/S
  • GHB Landskabsarkitekter A/S med Hele Landet ApS, CORNELIUS VÖGE ApS og Tyréns A/S
  • Schønherr A/S med Orbicon/WSP, NATOUR Climate, Research, Development & Design og Almenr ApS

Parallelkonkurrencen udbyder Dragør Kommune i et samarbejde med Realdania og Miljø- og Fødevareministeriet, som i et partnerskab har bevilliget støtte til Dragør Kommune under kampagnen ”Byerne og det stigende havvand”.

Opstartsdag

Grundet COVID19 og forbuddet mod større forsamlinger, er den planlagte opstartsdag for parallelkonkurrencen blevet erstattet med en digital introduktion af konkurrencematerialet. Desuden er holdende blevet introduceret til området gennem rundvisninger i mindre hold. Følgende video er blevet sendt ud til rådgiverholdene:

Klik på billedet for at afspille video

Workshop 1

Foreløbig dato for workshop 1 er udskudt til den 17. august 2020. Materiale vil blive lagt op efterfølgende.