Skip navigationen

Sådan inddrager vi borgerne

Kystbeskyttelsesprojektet vil have stor betydning for borgerne i kommunen i mange år fremover. Det vil sige, at den løbende formidling af kystbeskyttelsens udfordringer, kompleksitet og mulige løsninger er meget vigtig. I fase 2 af Diger i Dragør - den klimarobuste kystkommune - bygger vi videre på erfaringerne med at inddrage borgerne. Her kan du læse mere om hvordan.

Hvorfor inddrager vi borgerne?

Tilpasning til fremtidens klimaforandringer med øget havvandsniveau og flere stormfloder er en opgave, som ikke løses én gang for alle og med én bestemt løsning - fx ét langt og kæmpehøjt dige. Det hænger for det første sammen med, at der er forskellige hensyn at tage - der er forskellige ideer, ønsker og krav fra blandt andet borgerne i kommunen. For det andet hænger det sammen med, at ingen kender omfanget af ændringerne i klimaet. En del af løsningen kan være beredskabsmæssige indsatser. En del af løsningen kan være faste anlæg og diger. Og en del af løsningen på lang sigt kender vi slet ikke endnu, men må udvikles og udbygges i takt med fremtidens klimaændringer. Vi er nødt til at være nysgerrige, undersøgende og inddragende i vores tilgang. Derfor har vi valgt at inddrage borgerne tidligt, og vil gøre det løbende.

I den nuværende fase af kystbeskyttelsesprojektet gennemfører vi en såkaldt parallelkonkurrence i år 2020, hvor tre tværfagligt sammensatte rådgiverhold konkurrerer om at komme med deres respektive bud på løsninger. Det er et vigtigt skridt mod en - på den ene side - konkretiseret og - på den anden side - strategisk udviklingsplan for kystbeskyttelsen af Dragør Kommune.

Det er vigtigt for os, at borgernes ønsker for kysten og deres viden om strandene og baglandet gives videre til de konkurrerende rådgiverhold.

Hvad skal jeg mene noget om og hvornår?

Som borger er du inviteret ind i kystbeskyttelsesprojektet gennem workshops, møder og events. Det kan være åbne arrangementer for alle borgere eller arrangementer, hvor du er direkte inviteret.

Vi vil annoncere i pressen og på hjemmesiden, når der er arrangementer. Se tidsplanen her. Tidsplanen kan blive forskudt grundet Covid-19. 

Næste åbne arrangement er udstilling af konkurrenceprojekter og åbent borgermøde i november.

Læs hvad borgerne sagde inden konkurrencen

Vi har samlet alle input fra borgerinddragelsen i januar og februar 2020 i en database og i et notat, som samler op på meninger og holdninger. Dette er viderebragt til de konkurrerende teams. Databasen og notatet kan du tilgå her. Alle indlæg i databasen er anonymiseret og eventuel personfølsom information er fjernet.

Hvordan har vi indsamlet viden

I januar og februar 2020 har vi afholdt 5 åbne borgersamlinger 2020 langs kysten. Vi fortalte om projektet, drøftede de lokale vinkler på kystens delstrækninger og indsamlede viden fra borgerne. Der var stort fremmøde til alle borgersamlingerne. Se materialet fra borgersamlingerne længere nede på siden.

Derudover har vi indsamlet lokal viden fra borgerne om følgende spørgsmål i et digitalt spørgeskema:

  1. Hvilken delstrækning udtaler du dig om?
  2. Hvordan ønsker du at bruge delstrækningen i fremtiden? Giv konkrete eksempler
  3. Hvad mener du er særlig vigtigt vedrørende kystbeskyttelsen af delstrækningen? Giv konkrete eksempler.

Alle svar fra spørgeskemaet, men også fra mails og facebook-siden "Diger i Dragør" indgår i opsamlingen og databasen, og er videregivet til rådgiverholdene.

Ambassadør-følgegruppe

For at sikre det lokale perspektiv og forankring har vi inviteret repræsentanter for en række foreninger – primært grundejerforeninger – ind i en Ambassadørgruppe. Deltagerne i Ambassadørgruppen har til opgave at kunne fortælle om projektet og motivere eller hjælpe andre i lokalsamfundet med at deltage i arrangementer og udfylde spørgeskemaer mv. Opgaverne for Ambassadørgruppen vil kunne udvikle sig i forløbet.

Det første møde blev afholdt i januar 2018, det næste i november 2019, og det næste møde for alle ambassadører planlægges i forbindelse med præsentation af konkurrenceprojekterne i november 2020.

En del af deltagerne i Ambassadørgruppen vil blive inviteret til at deltage i et par workshops med de tre rådgiverhold, som deltager i parallelkonkurrencen i 2020. Denne invitation gælder dem, som bor nærmest kysten. Formålet med at lade ambassadørerne møde de konkurrerende rådgiverhold er, at den lokale viden og de lokale perspektiver kan overleveres direkte, og ambassadørerne kan følge med i projektudviklingen.

Er du nysgerrig, kan du eventuelt spørge formanden i den nærmeste grundejerforening.