Skip navigationen

Social rammeaftale 2018 er nu på plads

Den sociale rammeaftale omhandler forhold og tilbud til børn, unge, voksne og ældre med særlige behov

 

Rammeaftalen for 2018 er nu på plads.

Hvert år arbejder kommunerne på at forbedre kvaliteten og sikre stabile rammer for det sociale område. Dette arbejde udmønter sig i en Rammeaftale, som dels indeholder en udviklingsstrategi og dels en styringsaftale. Styringsaftalen og udviklingsstrategien for det specialiserede område 2018 er nu godkendt af samtlige kommuner i Hovedstadsregionen. 

 

Rammeaftalen består af en Udviklingsstrategi og Styringsaftale.

Kontakt

Borger og Social - børneteamet

Telefon: 32 89 03 97

Du kan også sende en mail til Borger og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.