Skip navigationen

Aktindsigt

Alle borgere har ret til, i vidt omfang, at få indsigt i de dokumenter, der indgår i sagsbehandlingen i Dragør Kommune.

Offentlighedsloven

Reglerne om aktindsigt findes i offentlighedsloven, der dog også indeholder begrænsninger i, hvad der kan kræves aktindsigt i.

Forvaltningsloven

Er du part i en afgørelsessag, gælder der en udvidet ret til aktindsigt. Disse regler findes i forvaltningsloven.

Part i sagen

Du er kun part i en sag hvis du

  • er adressat for en afgørelse (ansøger, modtager af påbud),
  • hvis du i henhold til afgørelsen er klageberettiget, eller
  • afgørelsen har en væsentlig individuel interesse for dig (for eksempel nabo i dispensationssag).

Mulighed for udtalelse

Som part har du krav på, at sagens afgørelse udsættes indtil, der er givet aktindsigt og du har haft mulighed for at komme med en udtalelse i sagen.

Ikke part i sagen

Hvis du ikke er part i sagen efter de ovenfor nævnte bestemmelser, kan du få aktindsigt efter offentlighedsloven. Aktindsigt efter offentlighedsloven gives til alle andre end parter, dvs. journalister, naboer og andre der har hørt om en sag og som ønsker at gøre sig bekendt med denne.

Hvordan søger du

Uanset hvilken lov du søger aktindsigt efter, skal du henvende dig i den forvaltning i kommunen, hvor sagen er eller bliver behandlet. Du kan henvende dig både skriftligt, mundtligt og via mail.

Tidsfrist

Forvaltningen skal inden 7 arbejdsdage efter modtagelse af anmodningen give/afslå aktindsigt eller give begrundet meddelelse om, hvornår afgørelse kan forventes.

Betaling

Der udleveres normalt kopi af de ønskede dokumenter uden gebyr. I visse tilfælde, blandt andet, hvis der er tale om omfattende materiale, sker gennemsyn af sagen i forvaltningen, eller der betales for kopier af dokumenterne.

Klager

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse om aktindsigt, skal du henvende dig til den forvaltning, der har truffet afgørelsen.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere - se Bibliotekernes Juraports tema om aktindsigt

Kontakt

Center for Politik, Service og Social

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en sikker mail til Center for Politik, Service og Social
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.