Skip navigationen

COVID-19: Behov for isolationsfacilitet?

Borgere smittet med coronavirus (COVID-19) og nære kontakter til smittede kan i visse tilfælde få hjælp til isolation uden for eget hjem uden egenbetaling. Personer, der er i isolation som følge af reglerne for indrejsende, skal dog selv betale udgiften til isolationsophold og forplejning. Det er kommunen, der tager stilling til, om borgeren er omfattet af målgruppen for tilbuddet.

I Dragør Kommune er det Visitationen under Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering, som står for opgaven. 

Målgruppe

Målgruppen er for borgere der er konstateret smittede med Covid-19 selvom man er vaccineret eller er nær kontakt, som enten ikke har symptomer på smitte eller kun udviser lette symptomer samt er selvhjulpen og derfor ikke har behov for hjælp eller behandling fra Sundhed- eller socialfagligt personale og som opfylder nedestående kriterier:

  • Mange personer på et lille areal og uden optimal rumadskillelse
  • En eller flere, som har vanskeligt ved at samarbejde med den smittede som at følge myndighedernes anbefalinger grundet sociale udfordringer eller kognitiv funktionsnedsættelse, eller
  • En eller flere personer er i øget risiko for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved Covid-19 som det er vanskeligt at sikre hensigtsmæssig isolation fra.

Hvis du er nær kontakt, vaccineret eller tidligere smittet, skal du ikke længere gå i selvisolation, men PCR-testes på 4. og 6. dag.

Selvisolation varighed

  • Uden symptomer - 7 dage fra den dag man er testede positiv
  • Med symptomer – 48 timer efter symptomerne er forsvundet. Hvis man efter 10 dags sygdom ikke har haft feber i 48 timer og kun har milde symptomer, såsom tab af smags- og/eller lugtesans, let hoste, træthed mv.

Er du i tvivl?

Ring eventuelt til Enheden for Coronaopsporing under Styrelsen for Patientsikkerhed på telefon 32 32 05 11 for råd og vejledning.

Hvor?

Dragørs isolationstilbud er beliggende på Birkegården, Høgsbrovej 38-46, 2770 Kastrup. Det er et fælles hus, med 12 værelser, fire fælles badeværelser og fælles køkken. Du kan læse mere om tilbuddet i folderen nedenfor.

Sådan gør du

Hvis du opfylder betingelserne og ønsker at blive visiteret til en isolationsfacilitet, kan du kontakte Visitationen, som har telefontid alle hverdage mellem kl. 8.15–10 på følgende telefon 32 89 02 09.

Efter kl. 10 kan du eventuelt kontakte omstillingen i rådhusets telefontid på telefon 32 89 01 00. Eller du kan skrive en mail til Visitationen på visitationen@dragoer.dk. Undlad at skrive personfølsomme oplysninger i mailen.

I weekender og helligdage kan du kontakte os kl. 8-15 på telefon 30 60 03 36.