Skip navigationen

Coronavirus - Indsatser forlænget

Myndighederne har forlænget perioden for de igangværende indsatser for at undgå at sprede smitte med coronavirus. Det betyder, at al ikke-nødvendig aktivitet i Dragør Kommune er aflyst frem til og med 2. påskedag mandag den 13. april 2020. (opdateret den 2. april med åbning af grundbrugspladsen for private)

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
illustration med teksten: Corona - covid-19

Lukkede institutioner og tilbud til og med mandag den 13. april 2020 er:

  • Skoler og dagtilbud for børn
  • Aktivitetshuset Wiedergården
  • Dragør Bibliotekerne
  • Dragør Musik- og Kulturskole
  • Dragør Ungdomsskole
  • Dragør Svømmehal
  • Hollænderhallen og Kongelundshallen
  • Klub Dragør og
  • Dragør Rådhus

Har du brug for information, er det en god ide først at tjekke kommunens hjemmeside: dragoer.dk. Her finder du information om det meste. Du kan skrive til os ved at benytte sikker mail - find dem her på dragoer.dk – søg på kontakt. Er det nødvendigt, kan du også kontakte os i den normale telefontid på telefon 32 89 01 00 mandag til onsdag kl. 10-14, torsdag kl. 10-18 og fredag kl. 10-13.

Vi prioriterer akutte henvendelser. Du må derfor generelt forvente længere svarfrister. Hvis henvendelsen ikke er akut, så overvej om den kan vente.

Aflyste aktiviteter og arrangementer

Alle tidligere planlagte og udmeldte aktiviteter og arrangementer, hvor Dragør Kommune er vært, er aflyst frem til og med mandag den 13. april 2020. Det er fortsat forbudt at samles mere end 10 personer ad gangen – både i det offentlig rum og i det private.

Kritiske funktioner

Omsorgscentret Enggården og Hjemmeplejen kører efter et weekendberedskab med begrænset aktiviteter og hjemmebesøg. Daghjemmet for ældre er fortsat lukket.

Det er forbudt for pårørende at besøge Omsorgscentret Enggården med mindre, det er strengt nødvendigt. Vi opfordrer borgere, som har brug for hjemmepleje, at begrænse besøgende mest muligt.

Nødpasning

Der er nødpasning af børn til og med 3. klasse i helt særlige situationer, fx børn af medarbejdere i samfundskritiske funktioner eller blandt privat ansatte, som ikke er sendt på hjemmearbejde, og hvor andre pasningsmuligheder er afsøgt forgæves.

Ved behov kontaktes lederen af skolen eller dagtilbuddet, og nødpasningen kan herefter etableres dagen efter. Der er en særlig opmærksomhed på børn og unge, som har særlige sociale, pædagogiske og behandlingsmæssige behov.

Genbrugsstation og dagrenovation

ARC meddeler, at genbrugspladsen genåbner for private tirsdag den 31. marts 2020 kl. 10. Derefter er åbningstiderne igen som normalt. Bytte- og direkte genbrug ordninger holder fortsat lukket. Bemærk: der må højst være 10 køretøjer ad gangen på genbrugspladsen.

Dagrenovationen vil blive afhentet som sædvanlig. Men der afhentes fortsat ikke haveaffald, papir og pap eller storskrald.