Skip navigationen

Møde i Kommunalbestyrelsen og spørgetid

Kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts 2020 er rykket til den 1. april 2020. Mødet vil blive holdt som et videomøde, og der vil ikke være adgang for borgere.

Nyhed
Anbefal denne nyhed:

Kommunalbestyrelsesmødet den 26. marts 2020 er på grund af corona-situation udsat til den 1. april 2020 og afholdes som et videomøde. Dette betyder, at der ikke er fysisk adgang for borgerne til mødet.

Spørgetid

Forud for Kommunalbestyrelsens ordinære offentlige møder afholdes spørgetid for borgerne. Spørgetiden afholdes normalt på baggrund af både mundtlige og skriftlige spørgsmål. På spørgetiden før mødet kan der alene stilles spørgsmål, der ikke vedrører sager på dagsordenen. Efter mødets afslutning er der normalt mulighed for mundtlig spørgetid.

Skriftlige spørgsmål

På grund af den nuværende situation skal alle spørgsmål være skriftligt og være modtaget af Borgmestersekretariatet senest den 1. april 2020 kl. 8. Nedenfor kan du se, hvilken mail-adresse du skal sende til, husk at skriv ”Spørgetid” i emnefeltet. Hvis du ikke er digitalt, er det også muligt at skrive dit spørgmål i et brev og aflevere det i postkassen ved rådhuset. Tidsfristen er den samme, og der skal stå "Spørgetid" på kuverten. 

Du vil kunne følge mødet på web-tv, under lidt anderledes forhold. 

Kontakt

Dragør Kommune

Telefon: 32 89 01 00

Du kan også sende en mail til Dragør Kommune
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.