Skip navigationen

Tilladelse til camping med autocamper på Dragør Havn

Dragør Havn etablerer pladser til campering af autocampere. Det er muligt at klage over afgørelsen frem til den 27. juli 2020

Nyhed
Anbefal denne nyhed:
Kvinde sidder i havestol foran autocamper

Raste eller campering

Autocampere benytter allerede havnens parkeringspladser til at raste. At raste betyder, at man parkerer for at hvile sig - fx hvis man sover, slapper af eller indtager mad med henblik på at kunne fortsætte sin kørsel forsvarligt. Hvis man derimod indtager et område for en periode med et andet formål end blot at raste, fx ved at opholde sig på pladsen i en længere periode, slå lejr, have opslåede fortelte eller lignende, betragtes opholdet som campering og kan alene ske på en campingplads.

Klagevejledning

Modtageren af afgørelsen, offentlige myndigheder og enhver med individuel væsentlig interesse i afgørelsen kan klage over afgørelsen frem til den 27. juli 2020. Afgørelsen kan påklages digitalt til Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet på naevneneshus.dk