Skip navigationen

Lån til ejendomsskat (grundskyld)

Her kan du læse om, hvordan du låner til ejendomsskatten. Du kan søge om lån til betaling af ejendomsskat til parcelhus, rækkehus, ejerlejlighed eller fritidshus.

Hvem kan låne?

Du kan låne hvis du eller din ægtefælle er fyldt 65 år hvis du er født før 1. januar 1954. Hvis du er født efter 1. januar 1954 ændres pensionsalderen gradvist.

Du kan også låne hvis du modtager social pension, delpension eller efterløn. Du kan dog kun få lån til betaling af ejendomsskatter (grundskyld) til én bolig.

Skadesløsbrev

Lånet kræver, at der er friværdi i ejendommen, så kommunen kan tinglyse et skadesløsbrev.

Renter

Renten for 2019 for indefrosne ejendomsskatter udgør 0,88 %. I forbindelse med indfrielse af hele lånet gives nu et fradrag for renter – tilskrevet efter den 1. januar 2011 – som et nedslag i rentetilskrivningen. Nedslaget gives tilsvarende den skatteværdi, der gælder for øvrige rentefradrag. Oplysning om kommende års rente vil forsat blive meddelt kommunen af Indenrigsministeriet. Fremtidig rentetilskrivning gælder hele hovedstol – således også for lån ydet før den 1. januar 2011.

Renten for 2020 for indefrosne ejendomsskatter udgør 0,69 %.

Ansøgningsfrist

Ansøgning til lån til betaling af ejendomsskatter pr 01.01.2021 skal ansøgningen være kommunen i hænde senest 23 Oktober 2020 .

Flere oplysninger

Hvis du vil have flere oplysninger, kan du kontakte økonomiafdelingen på telefon 32 89 01 43.

 

Kontakt

Økonomiafdelingen

Du kan sende en mail til Økonomiafdelingen
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.