Skip navigationen

Administrativ organisation

Kommunaldirektøren og de to direktører udgør tilsammen direktionen. Administrationen består desuden af fire fagområder og tre stabe - hver med en chef, der sammen med direktørerne udgør chefgruppen.

 • Henrik Harder

  Kommunaldirektør
 • Asger Willemoes Nielsen

  Direktør
 • Mads Leth-Petersen

  Direktør

Chefer

Administrationen er organiseret med stabe og fire fagområder. 

 • Amalie Sommer

  Stabschef - Borgmestersekretariat og Personale
 • Vakant

  Afdelingschef - Borger og Social
 • Rasmus Johnsen

  Afdelingschef - Børn, Skole og Kultur
 • Jesper Horn Larsen

  Afdelingschef - Plan og Teknik
 • Tina Roikjer Køtter

  Afdelingschef - Sundhed og Omsorg