Skip navigationen

Databeskyttelse

Dragør Kommune har fokus på at beskytte data om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere.

Persondatapolitik

Dragør Kommune har brug for at behandle personoplysninger om borgere, virksomheder, ansatte og samarbejdspartnere for at kunne levere vores kommunale services og ydelser. I persondatapolitikken nedenfor redegør vi generelt for, hvordan kommunen bruger og beskytter personoplysninger blandt andet, når du besøger kommunens hjemmeside.

 • Generelt om databeskyttelse
 • Indsamling ved henvendelse i en konkret sag

  Når du henvender dig til kommunen i forbindelse med en konkret sag, vil din henvendelse blive gemt elektronisk og registreret i sagsbehandlingssystemet.

  Hvis du henvender dig til kommunen, og din henvendelse giver anledning til, at der oprettes en sag, vil din henvendelse også blive gemt elektronisk og registreret i sagsbehandlingssystemet.

  Sagens dokumenter vil være omfattet af reglerne i offentligheds- og forvaltningsloven på linje med kommunens øvrige korrespondance og håndtering af sager.

 • Hvor henter vi oplysninger om dig?

  Nogle informationer henter kommunen fra andre offentlige myndigheder eller fælles registre. Det er fx indkomstoplysninger, SKAT, bygnings- og Boligregistret. Andre informationer beder vi dig om at oplyse, når du eksempelvis ansøger om en ydelse eller en service.

  Du har altid ret til at få at vide, hvorfra vi henter oplysninger om dig i forbindelse med de services og ydelser, du modtager fra  kommunen. Det enkelte fagområde skal oplyse det til dig i forbindelse med eksempelvis en ansøgning om en service eller en ydelse.

  Her kan du kontakte kommunens fagområder.

 • Hvor længe gemmer vi dine persondata?

  Når vi indhenter personlige oplysninger om dig og gemmer dem i forbindelse med vores arbejde, er der forskellige retningslinjer for, hvor længe vi gemmer dine oplysninger. Det varierer, alt efter om det drejer sig om eksempelvis en sag i Jobcentret, en byggesag eller en jobansøgning.

  Inden for visse fagområder skal vi aflevere dine sager og informationer til Rigsarkivet, inden vi må slette dem. Det reguleres af arkivloven.

  Du kan få præcise oplysninger om, hvor længe vi gemmer dine oplysninger ved at kontakte de enkelte fagområder i kommuner.

  Her kan du kontakte kommunens fagområder.

 • Indsamling ved tilmelding eller abonnement

  Ved tilmelding til en kommunal service registreres den e-mailadresse, eller anden information, som du selv afgiver. Oplysningerne anvendes til at behandle din forespørgsel eller til at sende dig nyhedsbreve.

  Oplysningerne registreres enten i kommunens interne systemer eller hos kommunens databehandler. 

  Oplysningerne om de enkelte tilmeldinger videregives ikke, og oplysningerne slettes når formålet med opbevaring ikke længere er til stede. 

 • Brug af billedmateriale fra offentlige arrangementer

  Dragør Kommune bruger billeder fra offentlige arrangementer, møder, events og aktiviteter for at kommunikere med et bredt publikum. Derfor kan billedmateriale fra offentlige arrangementer blive bragt på kommunens hjemmeside, sociale medier, publikationer og i pressen.

  Dragør Kommune ønsker at bringe billeder i god forståelse med borgerne. Hvis du som borger ikke ønsker at optræde på et billede, kan du anmode om at få billedet fjernet ved henvendelse til dragoer@dragoer.dk. Billedet vil blive fjernet alle de steder, det kan lade sig gøre.

  Databeskyttelse

  Du bør undgå at sende cpr.nr. og andre fortrolige oplysninger i almindelige e-mails. 

 • Indsamling ved besøg på kommunens hjemmeside

  Her kan du læse kommunens cookiepolitik

Dragør Kommune har en databeskyttelsesrådgiver

På lige fod med alle andre offentlige myndigheder har Dragør Kommune en databeskyttelsesrådgiver, som skal holde øje med, om kommunen håndterer personoplysninger på lovlig og sikker vis. Databeskyttelsesrådgiveren er i sin funktion en uvildig instans, der ikke refererer til administrationen. Det er databeskyttelsesrådgiverens opgave at tilse, at kommunen lever op til de lovmæssige krav i persondataforordningen.

 • Databeskyttelsesrådgiverens opgaver
 • Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren hjælpe med?

  Du kan stille databeskyttelsesrådgiveren spørgsmål om dine rettigheder som registreret, samt generelle spørgsmål angående behandling af dine personoplysninger i henhold til databeskyttelsesforordningen. Du kan også kontakte databeskyttelsesrådgiveren, hvis du har en formodning om, at kommunen har lækket personoplysninger eller på anden måde krænket fortroligheden i håndteringen af dine eller andre personers data.

 • Hvad kan databeskyttelsesrådgiveren ikke hjælpe med?

  Databeskyttelsesrådgiveren kan ikke hjælpe dig med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som kommunens fagområder træffer.

  Hvis du har brug for hjælp til:

  • at forstå en afgørelse
  • at klage over indholdet i kommunens sagsbehandling
  • eller hjælp til at klage over en afgørelse

  kan du kontakte forvaltningen.

Dine rettigheder som registreret

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til Dragør Kommunes behandling af personoplysninger om dig. Brug selvbetjeningsløsningen herunder, hvis du vil søge om indsigt.

 • Den registreredes rettigheder
 • Ret til at få indsigt i oplysninger

  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Brug selvbetjeningsløsningen til at søge om indsigt.

 • Ret til berigtigelse

  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

 • Ret til sletning

  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

 • Ret til begrænsning af behandling

  Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

 • Ret til indsigelse

  Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til dataportabilitet

  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Ønsker du at indgive en konkret anmodning, skal du kontakte kommunens databeskyttelsesrådgiver på sikker mail.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver - spørgsmål fra borgere

Hvis du har spørgsmål til vores håndtering af dine personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver. Hun er rådgiver for flere kommuner og har adresse i Hvidovre.

Julie Egholm
Hvidovrevej 278
2650 Hvidovre

Du bør undgå at sende cpr-nr. og andre fortrolige oplysninger i e-mails. Derfor skal du bruge Digital Post.

Telefon: 23 99 05 15

Du kan også sende en sikker mail til Databeskyttelsesrådgiver
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.

Kontakt

Databeskyttelsesrådgiver - spørgsmål fra virksomheder

Du kan sende en sikker mail til Databeskyttelsesrådgiver via Digital Post
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din NemID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit cpr.nr.